MITT ORPRØR MOT OPPDRITT / RAGE AGAINST THE FISH FARM MACHINE

Photographer: Eivind Hansen

MITT ORPRØR MOT OPPDRITT

Grenseoverskridende kunst og aktivisme rundt tema oppdrettsnæring og verdien av den ville naturen. Store deler av Karlsøya er naturreservat på grunn av et rikt mangfold av kulturlandskap i form av sjeldne vekster og gammel skog. I 2015 besluttet politikerne i Karlsøy kommune å opprette et oppdrettsanlegg ved Korsnes, da besluttet Samuelsen å bruke sin kunst som aktivisme og overlevelsesmekanisme. Samuelsen og hennes team undersøkte prosessen fram til dette vedtaket, og øyas historie i forhold til fordeling av naturressurser.

Internasjonal eksport av denne forestillingen er minst like aktuell som eksport av norsk oppdrettslaks.

“Jeg ønsker å utøve et ikke- voldelig opprør gjennom dette kunstprosjektet. Jeg har valgt å bruke ordet oppdritt fordi det var det første som slo meg: dette er ikke oppdrett, men oppdritt! Oppdrett er for meg oppdritt, dritt som velter opp og brer seg overalt. Karlsøya er min plass, ikke kapitalistenes dass. Dette kan jeg ikke stå stille og være vitne til, jeg må gjøre opprør, jeg må lage kunst aktivisme som en slags overlevelsesmekanisme…”

Maya Mi Samuelsen

RAGE AGAINST THE FISH FARM MACHINE

Cross-border art and activism around the theme of aquaculture and the value of wild nature. Large parts of Karlsøya are nature reserves due to a rich diversity of cultural landscapes in the form of rare growths and ancient forest. In 2015, politicians in the municipality of Karlsøy decided to create a fish farm at Korsnes and Samuelsen decided to start this project as a protest against it.

The project premiered during Vårscenefest -Tromsø internasjonale scenekunstfestival 2019, on the  International Workers´ Day

Photographer: Eivind Hansen / Poster Design: Rune Hennum Nilsen

Articles / reviews / quotes


 Anmeldelse av Geitehælvetes kunstspalte,  MITT OPPRØR MOT OPPDRITT på Karlsøyfestivalen sitt 20 års jubileum
01.08.2019
itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/04/30/Maya-Mi-Samuelsen-29-arrangerer-danseforestilling-mot-oppdrettsindustrien-–-Det-er-snakk-om-usynlig-ødeleggelse-under-havet-18933108.ece